Çevre Hedeflerimiz:
 • Uluslar arası standartlarda güvenli bir altyapı oluşturmak, (Aylık max. 50 işletme kaçağı)
 • 24 saat kesintisiz güvenilir ve sürekli gaz hizmeti sunmak, 15 dak.'nın altına inecek şekilde acil ihbarlara cevap vermek,
 • Organizasyon yapısında ”İş esnekliği” sağlayarak verimliliği arttırmak,
 • Müşteri grupları bazında abone sayısını artırmak, (İlk yıl için yatırım bölgesini %30 abone yapmak)
 • Doğal gaz kullanım miktarını her yıl en az %20 olmak üzere sürekli artırmak,
 • Doğal gazın kullanım alanlarını genişletmek ve çeşitlendirmek,(CNG, LNG vb.)
 • Müşterilerimizin memnuniyetini arttırıcı düzenlemeler yapmak,
 • Müşterimize yönelik avantajlı kampanyalar düzenlemek, (her yıl en az 1 abonelik kampanyası düzenlemek)
 • Çalışanlara gerekli her türlü eğitim verilerek işlerin nitelikli personel tarafından etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,(yılda 16 adam/saat eğitim temini)
 • AKSA BALIKESİR DOĞAL GAZ’ın kalite hedeflerine ulaşması, aynı kalite anlayışına sahip tedarikçi firmaların desteği ile mümkündür. Bunu sağlamak için; Tedarikçileri bilinçlendirmek,
 • Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek kurumumuz ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek,
 • Baca gazı emisyonlarını takip ederek sınır değerler içerisinde kalmasını sağlamak,
 • El ilanı, Broşür vb. değişik tanıtım araçlarını kullanarak doğal gaz konusunda halkı bilinçlendirmek ve doğal gaz tüketimini yaygınlaştırmak,
 • Çevre Boyutlarımızı izleyerek kontrol etmek ve etkilerini azaltmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm paydaşların bilinçlendirilmesini sağlamak ve “0” iş kazası sağlamak.
ÇÖZÜM MERKEZİ
Çözüm Merkezi
DOĞAL GAZ ACİL
Doğal Gaz Acil
TALEP - ŞİKAYET - ÖNERİ
Talep ve Şikayetler